Đại biểu đại diện các bên tham dự Lễ ký kết

Sáng 09.6.2020, tại Hà Nội, Liên danh Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP và Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc (gọi tắt là Liên danh...

Chú hề dẫn chuyện "Vui Tết thiếu nhi"

Hòa chung niềm vui chào đón Tết Thiếu nhi 1/6 và bắt đầu kỳ nghỉ hè đầy thú vị của con em CB CNV Tổng công ty, sáng ngày 2/6/2018 tại Hội trường Tổng công ty,...

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XDCT-Cienco1

Sáng ngày 01/4/2019 tại Phòng họp Tầng 2 toà nhà Cienco1, Công ty cổ phần xây dựng công trình Cienco1 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông...