Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng TCT

Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng TCT tháng 6/2023.

Quyết định cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của TCT

Quyết định cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của TCT

- Cử bà Nguyễn Thế Xuân Ý là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp

Công bố thông tin về ngày ký hợp đồng kiểm toán

Công bố thông tin về ngày ký hợp đồng kiểm toán

Các tin khác

1 2 3 ... 11 12 13  Trang sau