Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 1

Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 1

Từ ngày thành lập đến nay, công ty đã và đang tham gia thi công các công trình ở rất nhiều địa phương trên cả nước với rất nhiều ngành nghề kinh doanh đa dạng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình Thuỷ - CIENCO1

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình Thuỷ - CIENCO1

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình Thuỷ - CIENCO1

Công ty Cổ phần Cầu 14 - CIENCO1

Công ty Cổ phần Cầu 14 - CIENCO1

Công ty Cầu 14 là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc TCT XDCTGT1, được thành lập ngày 22/5/1972, thành lập lại ngày 12 tháng 2 năm 1993.

Công ty Cổ phần Cầu 12 - CIENCO1

Công ty Cổ phần Cầu 12 - CIENCO1

Công Ty Cổ Phần Cầu 12 được chuyển đổi (CPH) từ DNNN theo quyết định số 1298/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2007 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải.