ẢNH LÃNH ĐẠO 3 photos | 3874 view

bo truong kiem tra Novachip

1

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải
ẢNH TƯ LIỆU 7 photos | 16591 view

1

2

3

4

5

6

7
ẢNH CÔNG TRÌNH 4 photos | 18863 view

Nút giao thông cầu Vĩnh Tuy

1

2

3
ẢNH HOẠT ĐỘNG 9 photos | 16924 view

1

2

3

4

5

6

7

8

9