Công ty Cổ phần Cầu 12-CIENCO1 đã hoàn thành lắp đặt và thử tải hệ thống xe đúc dầm cầu dây văng Nhật Lệ 2 ( Quảng Bình)

Công ty Cổ phần Cầu 12-CIENCO1 đã hoàn thành lắp đặt và thử tải hệ thống xe đúc dầm cầu dây văng Nhật Lệ 2 ( Quảng Bình)

Vào ngày 20/8/2016, Công ty Cổ phần Cầu 12 đã hoàn thành lắp đặt và thử tải hệ thống xe đúc dầm cầu dây văng Nhật Lệ 2 ( Quảng Bình), đây là bộ xe đúc dầm do Công ty Cổ phần Cầu 12 tự thiết kế và chế tạo. Trước đó tập thể cán bộ kỹ sư công ty đã tự thiết kế, chế tạo bộ ván khuôn leo đúc trụ tháp cầu Nhật Lệ 2

Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 1

Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 1

Từ ngày thành lập đến nay, công ty đã và đang tham gia thi công các công trình ở rất nhiều địa phương trên cả nước với rất nhiều ngành nghề kinh doanh đa dạng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình Thuỷ - CIENCO1

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình Thuỷ - CIENCO1

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình Thuỷ - CIENCO1

Công ty Cổ phần Cầu 14 - CIENCO1

Công ty Cổ phần Cầu 14 - CIENCO1

Công ty Cầu 14 là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc TCT XDCTGT1, được thành lập ngày 22/5/1972, thành lập lại ngày 12 tháng 2 năm 1993.

Công ty Cổ phần Cầu 12 - CIENCO1

Công ty Cổ phần Cầu 12 - CIENCO1

Công Ty Cổ Phần Cầu 12 được chuyển đổi (CPH) từ DNNN theo quyết định số 1298/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2007 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải.