ẢNH CÔNG TRÌNH 4 photos | 15820 view

Nút giao thông cầu Vĩnh Tuy

1

2

3