ẢNH CÔNG TRÌNH 4 photos | 35303 view

Nút giao thông cầu Vĩnh Tuy

1

2

3