ẢNH CÔNG TRÌNH 4 photos | 35029 view

Nút giao thông cầu Vĩnh Tuy

1

2

3