Ban chấp hành Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện Kế hoạch số 26 – KH/TU, ngày 10/7/2014 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Thực hiện Kế hoạch số 1094 - KH/ĐU, ngày 31/7/2014 của Đảng ủy TCT, Kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ, chi cơ sở trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tổng công ty.

Bí thư Đảng uỷ TCT Phạm Dũng khai mạc Hội nghị

Hội nghị phổ biên kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) và thông tin thời sự về tình hình Biển Đông

Ngày 30/5/2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và thông tin thời sự về tình hình Biển Đông

Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI

Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI

Sáng 23/11/2013, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI và triển khai các chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kết luận số 74-KL/TW.

Đ/c Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị

Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8...

Ngày 25/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.