Lễ triển khai thi công cầu Mỹ Thuận 2

Sáng ngày 19/8/2020, Liên danh nhà thầu thi công VNCN E&C - CIENCO1 - TRUNG NAM E&C đã tổ chức Lễ triển khai thi công cầu Mỹ Thuận 2. Cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành...

"Ngày Hội hiến máu nhân đạo" - một nghĩa cử cao đẹp

Thực hiện chương trình hoạt động của đoàn TN Tổng công ty năm 2020, thực hiện chương trình phối hợp các hoạt động của đoàn thanh niên Cienco1 và đoàn thanh...

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XDCT-Cienco1

Sáng ngày 01/4/2019 tại Phòng họp Tầng 2 toà nhà Cienco1, Công ty cổ phần xây dựng công trình Cienco1 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông...