Cầu Đông Trù - Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Cầu Đông Trù - Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Tên công trình: Cầu Đông Trù Địa điểm: Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý (TP. Đà Nẵng)

Cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý (TP. Đà Nẵng)

Tên công trình: Cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý

Cầu Rồng - TP. Đà Nẵng

Cầu Rồng - TP. Đà Nẵng

Tên công trình: Cầu Rồng – TP. Đà Nẵng

Đường sắt 1 ray sẽ được triển khai Hà Nội???

Quy hoạch 5 tuyến đường sắt đô thị chạy xuyên tâm Thành phố Hà Nội

Với quyết định ngày 1/8/2008, Thủ đô chính thức được mở rộng địa giới hành chính lên gần 3.345km2, đồng nghĩa với việc xây dựng một đề án quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị của Thủ đô thêm đa dạng và rộng hơn.