Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 4098133 Thứ năm, 22 Tháng Mười 2020 04:13
windows7 2319285 Thứ năm, 22 Tháng Mười 2020 04:05
windowsnt 782757 Thứ năm, 22 Tháng Mười 2020 04:12
macosx 368631 Thứ năm, 22 Tháng Mười 2020 03:19
windowsnt2 366293 Thứ năm, 22 Tháng Mười 2020 04:04
windowsxp2 298384 Thứ năm, 22 Tháng Mười 2020 03:29
linux2 186546 Thứ năm, 22 Tháng Mười 2020 03:34
linux3 179133 Thứ năm, 22 Tháng Mười 2020 04:12
windowsvista 18404 Thứ tư, 21 Tháng Mười 2020 23:09
windows98 14263 Thứ hai, 24 Tháng Tám 2020 20:56
windows 13410 Thứ ba, 13 Tháng Mười 2020 11:12
windows2k 13403 Thứ ba, 20 Tháng Mười 2020 19:27
windows2003 4598 Thứ tư, 21 Tháng Mười 2020 23:09
windowsme 3541 Thứ tư, 26 Tháng Tám 2020 22:07
windows95 1758 Thứ ba, 07 Tháng Bảy 2020 06:46
windowsxp 1054 Chủ nhật, 05 Tháng Bảy 2020 15:11
windowsme2 316 Thứ bảy, 04 Tháng Bảy 2020 06:26
windowsce 309 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 00:35
os22 147 Thứ năm, 06 Tháng Chín 2018 20:24
mac 79 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 23:42
freebsd 36 Chủ nhật, 04 Tháng Mười 2020 08:29
openbsd 19 Thứ sáu, 25 Tháng Chín 2020 20:35
macppc 16 Thứ sáu, 12 Tháng Tư 2019 09:21
freebsd2 10 Thứ hai, 28 Tháng Tám 2017 17:10
irix 3 Thứ bảy, 21 Tháng Sáu 2014 23:31
amiga 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 14:18
openbsd2 1 Chủ nhật, 04 Tháng Mười 2020 08:29
netbsd 1 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2016 07:21
palm2 1 Thứ ba, 22 Tháng Tư 2014 08:27
netbsd2 1 Thứ tư, 13 Tháng Sáu 2018 06:53