Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 899288 Thứ ba, 24 Tháng Mười 2017 07:18
windows7 547254 Thứ ba, 24 Tháng Mười 2017 07:15
windowsxp2 183336 Thứ ba, 24 Tháng Mười 2017 07:16
windowsnt2 106991 Thứ ba, 24 Tháng Mười 2017 07:05
macosx 88331 Thứ ba, 24 Tháng Mười 2017 05:55
windowsnt 85562 Thứ ba, 24 Tháng Mười 2017 07:16
linux3 51760 Thứ ba, 24 Tháng Mười 2017 06:34
linux2 39239 Thứ ba, 24 Tháng Mười 2017 07:12
windows98 12811 Thứ bảy, 21 Tháng Mười 2017 14:38
windows 12098 Thứ ba, 24 Tháng Mười 2017 01:41
windowsvista 10178 Thứ ba, 24 Tháng Mười 2017 02:47
windows2k 6827 Thứ ba, 24 Tháng Mười 2017 01:29
windows2003 3249 Thứ ba, 24 Tháng Mười 2017 06:30
windowsme 2082 Thứ ba, 24 Tháng Mười 2017 02:24
windows95 668 Thứ hai, 23 Tháng Mười 2017 07:10
windowsxp 456 Chủ nhật, 22 Tháng Mười 2017 19:10
os22 146 Thứ sáu, 04 Tháng M. một 2016 00:09
windowsme2 136 Thứ hai, 02 Tháng Mười 2017 20:27
windowsce 115 Thứ hai, 16 Tháng Mười 2017 23:15
mac 74 Thứ ba, 21 Tháng Hai 2017 03:30
freebsd 30 Thứ hai, 15 Tháng Năm 2017 02:55
macppc 15 Thứ ba, 27 Tháng Chín 2016 04:24
freebsd2 10 Thứ hai, 28 Tháng Tám 2017 06:10
openbsd 7 Thứ hai, 26 Tháng Chín 2016 00:09
irix 3 Thứ bảy, 21 Tháng Sáu 2014 12:31
netbsd 1 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2016 20:21
palm2 1 Thứ hai, 21 Tháng Tư 2014 21:27