Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1215413 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 11:58
windows7 616449 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 11:48
windowsxp2 192079 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 11:36
windowsnt2 125782 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 11:57
windowsnt 118075 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 11:34
macosx 102183 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 11:16
linux3 54528 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 11:09
linux2 46022 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 11:21
windows98 13011 Thứ hai, 21 Tháng Năm 2018 04:58
windowsvista 12533 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 10:31
windows 12330 Thứ hai, 21 Tháng Năm 2018 23:52
windows2k 8230 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 11:45
windows2003 3380 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 02:17
windowsme 2532 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 05:43
windows95 783 Thứ sáu, 25 Tháng Năm 2018 20:42
windowsxp 483 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 07:25
windowsme2 153 Thứ sáu, 18 Tháng Năm 2018 02:44
os22 146 Thứ sáu, 04 Tháng M. một 2016 00:09
windowsce 141 Thứ sáu, 25 Tháng Năm 2018 05:05
mac 78 Chủ nhật, 08 Tháng Tư 2018 08:05
freebsd 31 Thứ tư, 10 Tháng Một 2018 18:21
macppc 15 Thứ ba, 27 Tháng Chín 2016 04:24
freebsd2 10 Thứ hai, 28 Tháng Tám 2017 06:10
openbsd 8 Thứ sáu, 22 Tháng M. hai 2017 21:42
irix 3 Thứ bảy, 21 Tháng Sáu 2014 12:31
amiga 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 02:18
netbsd 1 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2016 20:21
palm2 1 Thứ hai, 21 Tháng Tư 2014 21:27