Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2733575 Thứ ba, 19 Tháng M. một 2019 19:15
windows7 1269373 Thứ ba, 19 Tháng M. một 2019 19:15
windowsnt 406056 Thứ ba, 19 Tháng M. một 2019 19:14
macosx 259922 Thứ ba, 19 Tháng M. một 2019 19:13
windowsnt2 232309 Thứ ba, 19 Tháng M. một 2019 19:07
windowsxp2 228059 Thứ ba, 19 Tháng M. một 2019 18:58
linux2 134216 Thứ ba, 19 Tháng M. một 2019 17:48
linux3 67147 Thứ ba, 19 Tháng M. một 2019 15:59
windowsvista 17067 Thứ ba, 19 Tháng M. một 2019 15:16
windows98 13311 Thứ hai, 18 Tháng M. một 2019 11:52
windows 12749 Thứ bảy, 16 Tháng M. một 2019 12:02
windows2k 11840 Thứ hai, 18 Tháng M. một 2019 08:44
windows2003 3859 Thứ sáu, 15 Tháng M. một 2019 22:25
windowsme 3251 Thứ ba, 19 Tháng M. một 2019 16:28
windows95 1144 Thứ hai, 18 Tháng M. một 2019 19:59
windowsxp 563 Thứ hai, 18 Tháng M. một 2019 13:46
windowsme2 208 Chủ nhật, 27 Tháng Mười 2019 08:31
windowsce 202 Chủ nhật, 27 Tháng Mười 2019 14:55
os22 147 Thứ năm, 06 Tháng Chín 2018 20:24
mac 79 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 23:42
freebsd 32 Thứ hai, 25 Tháng Ba 2019 19:30
macppc 16 Thứ sáu, 12 Tháng Tư 2019 09:21
openbsd 12 Thứ sáu, 01 Tháng Ba 2019 22:17
freebsd2 10 Thứ hai, 28 Tháng Tám 2017 17:10
irix 3 Thứ bảy, 21 Tháng Sáu 2014 23:31
amiga 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 14:18
netbsd2 1 Thứ tư, 13 Tháng Sáu 2018 06:53
netbsd 1 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2016 07:21
palm2 1 Thứ ba, 22 Tháng Tư 2014 08:27