Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2156251 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 22:20
windows7 996981 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 22:19
windowsnt 317390 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 22:19
windowsxp2 218144 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 21:15
macosx 213372 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 22:06
windowsnt2 199769 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 22:16
linux2 111843 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 22:19
linux3 63145 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 22:16
windowsvista 16652 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 19:46
windows98 13139 Thứ hai, 24 Tháng Sáu 2019 21:35
windows 12656 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2019 08:42
windows2k 11465 Thứ hai, 22 Tháng Bảy 2019 13:14
windows2003 3729 Thứ tư, 26 Tháng Sáu 2019 19:44
windowsme 3122 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 02:03
windows95 1032 Thứ tư, 26 Tháng Sáu 2019 15:51
windowsxp 552 Thứ tư, 26 Tháng Sáu 2019 11:09
windowsme2 196 Thứ ba, 28 Tháng Năm 2019 21:20
windowsce 179 Thứ năm, 30 Tháng Năm 2019 16:28
os22 147 Thứ năm, 06 Tháng Chín 2018 20:24
mac 79 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 23:42
freebsd 32 Thứ hai, 25 Tháng Ba 2019 19:30
macppc 16 Thứ sáu, 12 Tháng Tư 2019 09:21
openbsd 12 Thứ sáu, 01 Tháng Ba 2019 22:17
freebsd2 10 Thứ hai, 28 Tháng Tám 2017 17:10
amiga 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 14:18
irix 3 Thứ bảy, 21 Tháng Sáu 2014 23:31
netbsd 1 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2016 07:21
netbsd2 1 Thứ tư, 13 Tháng Sáu 2018 06:53
palm2 1 Thứ ba, 22 Tháng Tư 2014 08:27