Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 977757 Thứ ba, 19 Tháng M. hai 2017 05:10
windows7 568660 Thứ ba, 19 Tháng M. hai 2017 05:09
windowsxp2 185610 Thứ ba, 19 Tháng M. hai 2017 05:07
windowsnt2 111413 Thứ ba, 19 Tháng M. hai 2017 05:06
windowsnt 91841 Thứ ba, 19 Tháng M. hai 2017 04:39
macosx 90905 Thứ ba, 19 Tháng M. hai 2017 04:36
linux3 52434 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 22:58
linux2 40666 Thứ ba, 19 Tháng M. hai 2017 04:31
windows98 12956 Thứ năm, 14 Tháng M. hai 2017 04:20
windows 12211 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 08:38
windowsvista 10586 Thứ ba, 19 Tháng M. hai 2017 05:01
windows2k 6870 Thứ sáu, 15 Tháng M. hai 2017 21:07
windows2003 3275 Chủ nhật, 17 Tháng M. hai 2017 18:34
windowsme 2185 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 23:50
windows95 689 Chủ nhật, 17 Tháng M. hai 2017 05:58
windowsxp 459 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2017 02:55
os22 146 Thứ sáu, 04 Tháng M. một 2016 11:09
windowsme2 139 Thứ bảy, 16 Tháng M. hai 2017 01:41
windowsce 117 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2017 19:02
mac 74 Thứ ba, 21 Tháng Hai 2017 15:30
freebsd 30 Thứ hai, 15 Tháng Năm 2017 13:55
macppc 15 Thứ ba, 27 Tháng Chín 2016 15:24
freebsd2 10 Thứ hai, 28 Tháng Tám 2017 17:10
openbsd 7 Thứ hai, 26 Tháng Chín 2016 11:09
irix 3 Thứ bảy, 21 Tháng Sáu 2014 23:31
netbsd 1 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2016 07:21
palm2 1 Thứ ba, 22 Tháng Tư 2014 08:27