Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1468246 Thứ tư, 14 Tháng M. một 2018 05:51
windows7 738534 Thứ tư, 14 Tháng M. một 2018 05:50
windowsxp2 203598 Thứ tư, 14 Tháng M. một 2018 05:12
windowsnt 165155 Thứ tư, 14 Tháng M. một 2018 05:48
windowsnt2 154372 Thứ tư, 14 Tháng M. một 2018 05:42
macosx 110543 Thứ tư, 14 Tháng M. một 2018 05:32
linux3 58138 Thứ tư, 14 Tháng M. một 2018 05:44
linux2 53470 Thứ tư, 14 Tháng M. một 2018 05:07
windowsvista 15219 Thứ tư, 14 Tháng M. một 2018 03:35
windows98 13038 Chủ nhật, 04 Tháng M. một 2018 20:38
windows 12422 Thứ năm, 18 Tháng Mười 2018 02:07
windows2k 10586 Thứ tư, 14 Tháng M. một 2018 01:31
windows2003 3449 Thứ ba, 13 Tháng M. một 2018 09:05
windowsme 2879 Thứ ba, 13 Tháng M. một 2018 15:21
windows95 827 Thứ bảy, 01 Tháng Chín 2018 17:03
windowsxp 492 Thứ sáu, 10 Tháng Tám 2018 03:11
windowsme2 164 Thứ bảy, 01 Tháng Chín 2018 19:19
windowsce 148 Thứ bảy, 01 Tháng Chín 2018 16:56
os22 147 Thứ năm, 06 Tháng Chín 2018 09:24
mac 79 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 12:42
freebsd 31 Thứ tư, 10 Tháng Một 2018 18:21
macppc 15 Thứ ba, 27 Tháng Chín 2016 04:24
freebsd2 10 Thứ hai, 28 Tháng Tám 2017 06:10
openbsd 9 Thứ hai, 27 Tháng Tám 2018 16:57
irix 3 Thứ bảy, 21 Tháng Sáu 2014 12:31
amiga 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 02:18
palm2 1 Thứ hai, 21 Tháng Tư 2014 21:27
netbsd2 1 Thứ ba, 12 Tháng Sáu 2018 19:53
netbsd 1 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2016 20:21