Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1392875 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 20:51
windows7 665928 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 20:50
windowsxp2 199064 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 20:48
windowsnt2 142393 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 20:50
windowsnt 138219 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 20:51
macosx 107915 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 15:20
linux3 56250 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 20:26
linux2 51106 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 20:16
windowsvista 14932 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 15:45
windows98 13034 Thứ ba, 18 Tháng Chín 2018 08:01
windows 12414 Chủ nhật, 23 Tháng Chín 2018 02:08
windows2k 10558 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 20:29
windows2003 3444 Thứ bảy, 01 Tháng Chín 2018 19:23
windowsme 2763 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 10:50
windows95 827 Thứ bảy, 01 Tháng Chín 2018 17:03
windowsxp 492 Thứ sáu, 10 Tháng Tám 2018 03:11
windowsme2 164 Thứ bảy, 01 Tháng Chín 2018 19:19
windowsce 148 Thứ bảy, 01 Tháng Chín 2018 16:56
os22 147 Thứ năm, 06 Tháng Chín 2018 09:24
mac 79 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 12:42
freebsd 31 Thứ tư, 10 Tháng Một 2018 18:21
macppc 15 Thứ ba, 27 Tháng Chín 2016 04:24
freebsd2 10 Thứ hai, 28 Tháng Tám 2017 06:10
openbsd 9 Thứ hai, 27 Tháng Tám 2018 16:57
irix 3 Thứ bảy, 21 Tháng Sáu 2014 12:31
amiga 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 02:18
palm2 1 Thứ hai, 21 Tháng Tư 2014 21:27
netbsd2 1 Thứ ba, 12 Tháng Sáu 2018 19:53
netbsd 1 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2016 20:21