Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1120416 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 14:20
windows7 597806 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 14:18
windowsxp2 189035 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 13:30
windowsnt2 118354 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 14:19
windowsnt 101256 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 13:34
macosx 95376 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 12:11
linux3 53569 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 12:09
linux2 42664 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 14:06
windows98 12997 Thứ hai, 12 Tháng Ba 2018 14:26
windows 12280 Thứ tư, 14 Tháng Ba 2018 16:08
windowsvista 11502 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 12:44
windows2k 7351 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 09:20
windows2003 3335 Thứ năm, 15 Tháng Ba 2018 12:31
windowsme 2388 Thứ sáu, 16 Tháng Ba 2018 20:17
windows95 742 Thứ sáu, 16 Tháng Ba 2018 23:40
windowsxp 477 Thứ hai, 26 Tháng Hai 2018 09:49
windowsme2 147 Thứ tư, 07 Tháng Ba 2018 13:55
os22 146 Thứ sáu, 04 Tháng M. một 2016 00:09
windowsce 135 Thứ ba, 13 Tháng Ba 2018 03:10
mac 77 Thứ ba, 20 Tháng Hai 2018 11:03
freebsd 31 Thứ tư, 10 Tháng Một 2018 18:21
macppc 15 Thứ ba, 27 Tháng Chín 2016 04:24
freebsd2 10 Thứ hai, 28 Tháng Tám 2017 06:10
openbsd 8 Thứ sáu, 22 Tháng M. hai 2017 21:42
irix 3 Thứ bảy, 21 Tháng Sáu 2014 12:31
amiga 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 02:18
netbsd 1 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2016 20:21
palm2 1 Thứ hai, 21 Tháng Tư 2014 21:27