Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 741547 Thứ hai, 26 Tháng Sáu 2017 03:05
windows7 446289 Thứ hai, 26 Tháng Sáu 2017 03:00
windowsxp2 161712 Thứ hai, 26 Tháng Sáu 2017 03:04
macosx 75354 Thứ hai, 26 Tháng Sáu 2017 02:28
windowsnt2 74488 Thứ hai, 26 Tháng Sáu 2017 02:59
linux3 47647 Thứ hai, 26 Tháng Sáu 2017 02:54
windowsnt 43227 Thứ hai, 26 Tháng Sáu 2017 02:55
linux2 33107 Thứ hai, 26 Tháng Sáu 2017 02:59
windows98 12741 Thứ bảy, 24 Tháng Sáu 2017 19:55
windows 11502 Chủ nhật, 25 Tháng Sáu 2017 23:10
windowsvista 7675 Chủ nhật, 25 Tháng Sáu 2017 23:37
windows2k 6339 Thứ hai, 26 Tháng Sáu 2017 01:35
windows2003 2833 Thứ bảy, 24 Tháng Sáu 2017 19:55
windowsme 910 Thứ hai, 26 Tháng Sáu 2017 02:25
windows95 477 Chủ nhật, 25 Tháng Sáu 2017 23:30
windowsxp 353 Chủ nhật, 25 Tháng Sáu 2017 19:22
os22 146 Thứ sáu, 04 Tháng M. một 2016 00:09
windowsme2 106 Thứ sáu, 23 Tháng Sáu 2017 05:45
windowsce 79 Thứ năm, 22 Tháng Sáu 2017 12:08
mac 74 Thứ ba, 21 Tháng Hai 2017 03:30
freebsd 30 Thứ hai, 15 Tháng Năm 2017 02:55
macppc 15 Thứ ba, 27 Tháng Chín 2016 04:24
openbsd 7 Thứ hai, 26 Tháng Chín 2016 00:09
freebsd2 4 Chủ nhật, 26 Tháng Sáu 2016 02:01
irix 3 Thứ bảy, 21 Tháng Sáu 2014 12:31
netbsd 1 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2016 20:21
palm2 1 Thứ hai, 21 Tháng Tư 2014 21:27