Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1587759 Thứ sáu, 18 Tháng Một 2019 10:23
windows7 785002 Thứ sáu, 18 Tháng Một 2019 10:20
windowsxp2 205688 Thứ sáu, 18 Tháng Một 2019 08:28
windowsnt 195333 Thứ sáu, 18 Tháng Một 2019 10:23
windowsnt2 159861 Thứ sáu, 18 Tháng Một 2019 10:22
macosx 145191 Thứ sáu, 18 Tháng Một 2019 10:21
linux2 71581 Thứ sáu, 18 Tháng Một 2019 10:22
linux3 59565 Thứ sáu, 18 Tháng Một 2019 09:05
windowsvista 15478 Thứ năm, 17 Tháng Một 2019 15:59
windows98 13055 Thứ sáu, 18 Tháng Một 2019 05:52
windows 12458 Thứ năm, 17 Tháng Một 2019 11:01
windows2k 10714 Thứ sáu, 18 Tháng Một 2019 08:35
windows2003 3493 Thứ sáu, 18 Tháng Một 2019 09:55
windowsme 2946 Thứ sáu, 18 Tháng Một 2019 08:57
windows95 846 Thứ sáu, 18 Tháng Một 2019 00:42
windowsxp 515 Thứ năm, 17 Tháng Một 2019 21:42
windowsme2 167 Thứ năm, 17 Tháng Một 2019 05:24
windowsce 153 Thứ ba, 15 Tháng Một 2019 18:22
os22 147 Thứ năm, 06 Tháng Chín 2018 09:24
mac 79 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 12:42
freebsd 31 Thứ tư, 10 Tháng Một 2018 18:21
macppc 15 Thứ ba, 27 Tháng Chín 2016 04:24
openbsd 10 Thứ tư, 02 Tháng Một 2019 19:41
freebsd2 10 Thứ hai, 28 Tháng Tám 2017 06:10
irix 3 Thứ bảy, 21 Tháng Sáu 2014 12:31
amiga 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 02:18
palm2 1 Thứ hai, 21 Tháng Tư 2014 21:27
netbsd2 1 Thứ ba, 12 Tháng Sáu 2018 19:53
netbsd 1 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2016 20:21