Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 3359061 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2020 19:17
windows7 1792075 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2020 19:17
windowsnt 631508 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2020 19:16
macosx 327706 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2020 19:16
windowsnt2 311659 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2020 19:16
windowsxp2 261222 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2020 18:51
linux2 167313 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2020 19:12
linux3 88395 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2020 19:11
windowsvista 17487 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2020 14:42
windows98 14159 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2020 10:59
windows 13028 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2020 18:29
windows2k 12573 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2020 07:13
windows2003 4138 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2020 01:32
windowsme 3446 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2020 12:18
windows95 1434 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2020 15:57
windowsxp 712 Thứ ba, 24 Tháng Ba 2020 09:58
windowsme2 254 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2020 05:50
windowsce 250 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2020 01:32
os22 147 Thứ năm, 06 Tháng Chín 2018 09:24
mac 79 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 12:42
freebsd 32 Thứ hai, 25 Tháng Ba 2019 08:30
macppc 16 Thứ năm, 11 Tháng Tư 2019 22:21
openbsd 12 Thứ sáu, 01 Tháng Ba 2019 10:17
freebsd2 10 Thứ hai, 28 Tháng Tám 2017 06:10
irix 3 Thứ bảy, 21 Tháng Sáu 2014 12:31
amiga 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 02:18
netbsd2 1 Thứ ba, 12 Tháng Sáu 2018 19:53
netbsd 1 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2016 20:21
palm2 1 Thứ hai, 21 Tháng Tư 2014 21:27