Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1286688 Thứ sáu, 20 Tháng Bảy 2018 16:30
windows7 633567 Thứ sáu, 20 Tháng Bảy 2018 16:28
windowsxp2 195639 Thứ sáu, 20 Tháng Bảy 2018 16:21
windowsnt2 132727 Thứ sáu, 20 Tháng Bảy 2018 16:07
windowsnt 126751 Thứ sáu, 20 Tháng Bảy 2018 15:39
macosx 104714 Thứ sáu, 20 Tháng Bảy 2018 14:20
linux3 55230 Thứ sáu, 20 Tháng Bảy 2018 11:49
linux2 48443 Thứ sáu, 20 Tháng Bảy 2018 15:42
windowsvista 13633 Thứ sáu, 20 Tháng Bảy 2018 16:21
windows98 13029 Thứ năm, 19 Tháng Bảy 2018 09:06
windows 12358 Thứ năm, 19 Tháng Bảy 2018 11:40
windows2k 9273 Thứ sáu, 20 Tháng Bảy 2018 15:58
windows2003 3422 Thứ năm, 19 Tháng Bảy 2018 02:29
windowsme 2628 Thứ sáu, 20 Tháng Bảy 2018 06:28
windows95 801 Thứ năm, 19 Tháng Bảy 2018 16:54
windowsxp 489 Chủ nhật, 15 Tháng Bảy 2018 14:50
windowsme2 158 Thứ tư, 18 Tháng Bảy 2018 05:42
os22 146 Thứ sáu, 04 Tháng M. một 2016 00:09
windowsce 145 Thứ tư, 18 Tháng Bảy 2018 16:51
mac 79 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 12:42
freebsd 31 Thứ tư, 10 Tháng Một 2018 18:21
macppc 15 Thứ ba, 27 Tháng Chín 2016 04:24
freebsd2 10 Thứ hai, 28 Tháng Tám 2017 06:10
openbsd 8 Thứ sáu, 22 Tháng M. hai 2017 21:42
irix 3 Thứ bảy, 21 Tháng Sáu 2014 12:31
amiga 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 02:18
palm2 1 Thứ hai, 21 Tháng Tư 2014 21:27
netbsd2 1 Thứ ba, 12 Tháng Sáu 2018 19:53
netbsd 1 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2016 20:21