Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 802259 Thứ năm, 17 Tháng Tám 2017 09:35
windows7 503197 Thứ năm, 17 Tháng Tám 2017 09:23
windowsxp2 174320 Thứ năm, 17 Tháng Tám 2017 07:17
windowsnt2 92040 Thứ năm, 17 Tháng Tám 2017 09:25
macosx 82567 Thứ năm, 17 Tháng Tám 2017 09:23
windowsnt 66744 Thứ năm, 17 Tháng Tám 2017 09:15
linux3 49957 Thứ năm, 17 Tháng Tám 2017 09:26
linux2 36028 Thứ năm, 17 Tháng Tám 2017 05:57
windows98 12783 Thứ ba, 15 Tháng Tám 2017 05:58
windows 11746 Thứ tư, 16 Tháng Tám 2017 20:30
windowsvista 9050 Thứ năm, 17 Tháng Tám 2017 06:28
windows2k 6656 Thứ năm, 17 Tháng Tám 2017 09:24
windows2003 3171 Thứ năm, 17 Tháng Tám 2017 02:11
windowsme 1198 Thứ năm, 17 Tháng Tám 2017 07:33
windows95 596 Thứ năm, 17 Tháng Tám 2017 06:43
windowsxp 421 Thứ năm, 17 Tháng Tám 2017 09:28
os22 146 Thứ sáu, 04 Tháng M. một 2016 00:09
windowsme2 122 Thứ ba, 15 Tháng Tám 2017 02:50
windowsce 98 Thứ ba, 15 Tháng Tám 2017 04:33
mac 74 Thứ ba, 21 Tháng Hai 2017 03:30
freebsd 30 Thứ hai, 15 Tháng Năm 2017 02:55
macppc 15 Thứ ba, 27 Tháng Chín 2016 04:24
openbsd 7 Thứ hai, 26 Tháng Chín 2016 00:09
freebsd2 4 Chủ nhật, 26 Tháng Sáu 2016 02:01
irix 3 Thứ bảy, 21 Tháng Sáu 2014 12:31
netbsd 1 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2016 20:21
palm2 1 Thứ hai, 21 Tháng Tư 2014 21:27