Đăng lúc: Thứ hai - 21/04/2014 13:40 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Ban chỉ đạo Cổ phần hóa CIENCO1 - Thông báo mời họp

Về việc: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - CTCP
.