Đăng lúc: Thứ tư - 10/12/2014 07:48 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Thông báo chào bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Đường bộ 224 – CIENCO1

 1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá
Công ty Cổ phần Đường bộ 224 – Cienco1
 1. Địa chỉ
Số 389 Đường Trần Huy Liệu, Tiểu khu 10, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
 1. Điện thoại
0223.866162                                      Fax: 0223.866541
 1. Ngành nghề kinh doanh chính
Xây dựng công trình đường bộ; Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đường bộ
 1. Vốn thực góp
13.000.000.000 đồng (Mười ba tỷ đồng)
 1. Số lượng cổ phần bán đấu giá (chào bán trọn lô cổ phần)
833.420 cổ phần (Tám trăm ba mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi cổ phần)
 1. Mệnh giá
10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
 1. Loại cổ phần
Cổ phần phổ thông
 1. Giá khởi điểm
10.100 đồng/cổ phần (Mười nghìn một trăm đồng một cổ phần)
 1. Tổ chức tư vấn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
 1. Điều kiện tham dự đấu giá
Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đường bộ 224 – Cienco1
 1. Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Trụ sở chính: TT Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội
 1. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
Từ 09h00 ngày 09/12/2014 đến 16h00 ngày 16/12/2014 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
 1. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá
Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 16h00 ngày 17 tháng 12 năm 2014 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, Tầng 3, TT Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội
 1. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá
- Địa điểm:
 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
 TT Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội
- Thời gian: 14h00 ngày 18 tháng 12 năm 2014
 1. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần
Từ 09h00 ngày 19/12/2014 đến 16h00 ngày 30/12/2014 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

File nội dung đính kèm: Download tại đây