Đăng lúc: Thứ hai - 21/04/2014 10:44 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của CIENCO1

Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của CIENCO1

Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của CIENCO1

Download tài liệu tại đây

Nguồn tin: Phòng TCCB-LĐ Tổng công ty