Đăng lúc: Thứ năm - 09/01/2014 16:06 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt phương án Cổ phần hoá Công ty Mẹ - Tổng công ty XDCTGT 1

Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt phương án Cổ phần hoá Công ty Mẹ - Tổng công ty XDCTGT 1

Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt phương án Cổ phần hoá Công ty Mẹ - Tổng công ty XDCTGT 1

Ngày 6/1/2014, Thay mặt chính phủ Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ký quyết định số 25/QĐ-TTg Phê duyệt phương án Cổ phần hoá Công ty Mẹ- Tổng công ty XDCTGT 1
Ngày 6/1/2014, Thay mặt chính phủ Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ký quyết định số 25/QĐ-TTg Phê duyệt phương án Cổ phần hoá Công ty Mẹ- Tổng công ty XDCTGT 1Tác giả bài viết: VP TCT