Đăng lúc: Thứ hai - 08/12/2014 14:40 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Thông báo Quyết định của Hội đồng Quản trị Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP về việc thoái vốn tại các Doanh nghiệp

- Quyết định số 0749/QĐ-HĐQT-TCT ngày 05/12/2014 của HĐQT Tổng công ty về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đường bộ 224 - CIENCO1
- Quyết định số 0750/QĐ-HĐQT-TCT ngày 05/12/2014 của HĐQT Tổng công ty  về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đường bộ 232 - CIENCO1
- Quyết định số 0751/QĐ-HĐQT-TCT ngày 05/12/2014 của HĐQT Tổng công ty  về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng và Thương mại Du lịch (TRADING)
(Chi tiết xem file đính kèm)
Download tại đây