Đăng lúc: Thứ tư - 10/12/2014 08:01 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại du lịch - CIENCO1

 1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Du lịch - Cienco1
 1. Địa chỉ
Tầng 3, nhà C, 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội
 1. Điện thoại
(04) 85873544                                      Fax: (04) 37725113
 1. Ngành nghề kinh doanh chính
Đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng; vận tải hàng hóa, vật tư thiết bị; lập dự án công trình; thiết kế kỹ thuật các công trình; xây dựng các công trình giao thông.
 1. Vốn thực góp
6.004.830.000 đồng (Sáu tỷ bốn triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng)
 1. Số lượng cổ phần bán đấu giá
205.757cổ phần
 1. Mệnh giá
10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
 1. Loại cổ phần
Cổ phần phổ thông
 1. Giá khởi điểm
10.200 đồng/cổ phần (Mười nghìn hai trăm đồng một cổ phần)
 1. Tổ chức tư vấn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
 1. Điều kiện tham dự đấu giá
Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Du lịch - Cienco1
 1. Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Trụ sở chính: TT Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội
 1. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
Từ 09h00 ngày 09/12/2014 đến 16h00 ngày 16/12/2014 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
 1. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá
Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 16h00 ngày 17 tháng 12 năm 2014 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, Tầng 3, TT Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội
 1. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá
- Địa điểm:
 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
 TT Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội
- Thời gian: 16h00 ngày 18 tháng 12 năm 2014
 1. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần
Từ 09h00 ngày 19/12/2014 đến 16h00 ngày 30/12/2014 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
 

File nội dung đính kèm: Download tại đây