Đăng lúc: Thứ bảy - 21/11/2020 06:37 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

CBTT hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem tại đây  https://drive.google.com/file/d/1cXoFxzNCE6NhiCpz4oSpeUjDovhVc5uh/view?usp=sharing