Đăng lúc: Thứ ba - 05/03/2024 14:39 - Người đăng bài viết: Phòng PC-QHCĐ

Thông báo về việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

Thông báo lập danh sách cổ đông ngày 08/3/2024
Thông báo ngày 08/3/2024:
Về việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông