Đăng lúc: Thứ ba - 17/11/2020 20:46 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

CBTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem tại đây  https://drive.google.com/drive/folders/1pqY3Ah4weDOUIDkj65XR2U9RlmciO78X?usp=sharing