Đăng lúc: Thứ năm - 25/11/2021 20:16 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

CBTT Tài liệu và Nghị quyết họp ĐHCĐ năm 2019

Xem tại đây https://drive.google.com/file/d/1c6x-vGNxzvXWUPd7mTpGpZxtZlhE5RsQ/view?usp=sharing