Đăng lúc: Thứ ba - 18/05/2021 22:07 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

CBTT tạm thời miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT

Xem tại đây  https://drive.google.com/file/d/1Dsq6Z6N2pMVipnQh45Hd3iYi5qpCgOPa/view?usp=sharing