Đăng lúc: Thứ sáu - 06/03/2015 09:52 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 - Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP

Chi tiết xem file đính kèm