Đăng lúc: Thứ ba - 03/03/2015 02:06 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Chào bán (đợt 2) cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Cầu 14 - CIENCO1

Quyết định của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP về việc Chào bán (đợt 2) cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Cầu 14 - CIENCO1
Chi tiết xem file đính kèm