Đăng lúc: Thứ sáu - 23/08/2019 14:37 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

CBTT Giải trình chênh lệch lợi nhuận tại BCTC mẹ và hợp nhất năm 2018 so với 2017

Tại đây /uploads/news/2019_08/giai-trinh-chenh-lech-ln_signed.pdf
Tác giả bài viết: QHCĐ