Đăng lúc: Thứ ba - 19/05/2020 15:38 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

CBTT Báo cáo tài chính Công ty mẹ 2019 đã được kiểm toán

Xem tại đây  /uploads/news/QHCD/052020/197_qhcd_bctc-me-2019_01.pdf  và    /uploads/news/QHCD/052020/197_qhcd_bctc-me-2019_02.pdf