Đăng lúc: Thứ ba - 19/05/2020 15:34 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

Xem tại đây  /uploads/news/QHCD/052020/196_qhcd_bctc-hop-nhat-2019_01.pdf   và   /uploads/news/2020_05/cv-172_qhcd_pl12-ptgd.pdf