Đăng lúc: Thứ tư - 13/02/2019 14:28 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Tuyến đường vành đai phía Tây, đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh - Huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng

Tên công trình: Tuyến đường vành đai phía Tây, đoạn từ Quốc lộ 14B đến     
                          đường Hồ Chí Minh

Địa điểm:          Huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng

Tuyến đường vành đai phía Tây TP Đà Nẵng

Tuyến đường vành đai phía Tây TP Đà Nẵng

Liên danh Cienco1 - Trường Sơn tham gia thi công.

* Quy mô dự án:
          - Chiều dài tuyến:       19.177,3 m;
          - Mặt cắt ngang:         5,5m + 7,5m + 15,0m + 7,5m + 5,5m = 41,0m;
          - Cấp hạng đường:     Đường phố chính đô thị thứ yếu;
          - Vận tốc thiết kế:       60Km/h;
          - Tải trọng thiết kế đường P =120kN; công trình thoát nước trên tuyến HL93;
          - Kết cấu mặt đường: Cấp cao A1, Eyc ≥ 155Mpa;
          - Tần suất thiết kế:      P = 5%.                   

Giá trị (USD):  $26,600,000

Khởi công:     Tháng 09 năm 2018

Hoàn thành:   Dự kiến 26 tháng thi công.