Đăng lúc: Thứ ba - 28/08/2018 16:34 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên

Tên công trình: Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên
Địa điểm: - Điểm đầu tuyến là Km152+400 Quốc lộ 1A mới thuộc địa
                     phận xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội).
                   - Điểm cuối là Tân Lập thành phố Thái Nguyên.    

Quốc lộ 3 mới Hà Nội- Thái Nguyên được chính thức khởi công từ tháng 11 năm 2009 với tổng chiều dài 63,8km đường đi qua 3 địa phương là Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên trong đó có 18 cầu trên tuyến chính với tổng chiều dài 2,7km, 15 cầu vượt đường ngang.

Quy mô:         Quy mô bề rộng nền đường là 34,5m trong đó đoạn Ninh Hiệp-Sóc Sơn dài 26,9km có bề 
                       rộng mặt đường là 21m với 4 làn xe chạy và 2 làn xe dừng khẩn cấp, đoạn Sóc Sơn-Thái
                       Nguyên dài gần 37km có bề rộng mặt đường 18m với 4 làn xe chạy.
                       Tốc độ thiết kế 100 km/h

Giá trị (USD):  $50,000,000

Khởi công:     Ngày 24 tháng 11 năm 2009

Hoàn thành:   Ngày 18 tháng 01 năm 2014