Đăng lúc: Thứ hai - 18/07/2016 11:20 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Công ty cổ phần Cầu 12 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Ngày 13/7/2016, Công ty cổ phần Cầu 12 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và 20 cổ đông đại diện cho 3.814.500 cổ phần tương ứng với 78,65% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Ông Đinh Văn Thanh -Tổng giám đốc CIENCO1 kiêm Chủ tịch HĐQT Cty CP Cầu 12 phát biểu tại Đại hội

Ông Đinh Văn Thanh -Tổng giám đốc CIENCO1 kiêm Chủ tịch HĐQT Cty CP Cầu 12 phát biểu tại Đại hội


Tại phiên họp, các cổ đông đã nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Năm 2015, Công ty kết thúc thắng lợi với giá trị sản lượng 999,88 tỷ đồng, doanh thu đạt 740,8 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 13,58 tỷ đồng, cổ tức 12%. Với kết quả đạt được năm 2015, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng các cổ đông đã nhất trí thông qua kế hoạch năm 2016 theo đề xuất của ban lãnh đạo Công ty với mức tăng trưởng khá cao. Cụ thể, giá trị sản lượng 1.200 tỷ đồng, tăng trưởng 20%, doanh thu 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng 35%, lợi nhuận sau thuế 24 tỷ đồng, tăng 90,78%, cổ tức dự kiến từ 12 đến 15%. Với kết quả đã đạt được sau 6 tháng đầu năm các cổ đông tin tưởng kế hoạch năm 2016 sẽ trở thành hiện thực.

IMG_1143

 

Trước đó, các cổ đông đã nhất trí miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân và phân công nhiệm vụ của cổ đông lớn là Ông Phạm Xuân Thủy và ông Đỗ Đình Nghị. Hai thành viên mới được bầu là Ông Quách Bá Vương – thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT 1 và Ông Nguyễn Huy Khôi – đại diện của cổ đông Công ty cổ phần thương mại Nước giải khát Khánh An.

Untitled

 

Cũng tại phiên họp các cổ đông đã thảo luận và thông qua một loạt tờ trình của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bố sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán UPCOM trong năm 2016.

IMG_1150

Ông Nguyễn Văn Vinh – Quyền Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội.

Đại hội cũng đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015: Hoạt động của Ban kiểm soát; Công tác quản lý, điều hành; Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2015; Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015; Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; Phương hướng hoạt động năm 2016.

IMG_1184

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội.

Tại phiên thảo luận tại Đại hội một số cổ đông đã phát biểu ý kiến thảo luận và chất vấn ban lãnh đạo về một số nội dung công tác nhân sự, quản lý, hoạt động đoàn thể, thuế thu nhập v.v.. Thay mặt đoàn chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đinh Văn Thanh, Chủ tịch Công đoàn Lê Mạnh Quýnh, Quyền Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Hải đã giải đáp thỏa mãn các ý kiến của các cổ đông.

Kết thúc phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội, làm cơ sở để ban lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra cho năm 2016 và cả nhiệm kỳ 2012-2017 kết thúc vào năm sau.

Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 12h30 phút cùng ngày.

Tác giả bài viết: Website C12