Đăng lúc: Thứ sáu - 03/06/2016 08:57 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán DELOITTE tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 - Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP

Chi tiết xem tại đây

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông

Những tin cũ hơn