Đăng lúc: Thứ sáu - 27/05/2016 16:44 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Thông báo: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của TCT XDCTGT 1 - Công ty CP và Đề cử nhân sự để bầu (bổ sung) thành viên HĐQT và BKS của TCT XDCTGT 1 - Công ty CP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Chi tiết xem tại đây

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn