Đăng lúc: Thứ hai - 19/11/2018 08:50 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

CBTT Thông báo ý kiến khong phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của KTV đối với BCTC mẹ và hợp nhất 2015,2016,2017

Xem tại đây /uploads/news/2018_11/cbtt-thong-bao-y-kien-kiem-toan.pdf
Tác giả bài viết: QHCĐ