Đăng lúc: Thứ tư - 02/05/2018 16:28 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

CBTT Thông báo lùi ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

Xem tại đây/uploads/news/2018_05/cbtt-tb-lui-ngay-chot-ds-co-dong-de-luu-ky-ck.pdf
Tác giả bài viết: QHCĐ