Đăng lúc: Thứ hai - 26/03/2018 23:32 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

CBTT Nghị quyết HĐQT Về việc lùi ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

Xem tại đây /uploads/news/2018_03/nq-lui-ngay-chot-dscd-luu-ky.pdf
Tác giả bài viết: QHCĐ