Đăng lúc: Thứ tư - 25/12/2013 14:20 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Cầu Đông Trù - Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Tên công trình: Cầu Đông Trù
Địa điểm: Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Quy mô:                 Chiều dài 1.240m, Bê tông cốt thép dự ứng lực 

Giá trị (USD):        $45,000,000

Năm hoàn thành:  2012