Đăng lúc: Thứ tư - 26/04/2017 11:03 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Thông báo của HĐQT Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019

Chi tiết xem tại đây

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông