Đăng lúc: Thứ năm - 07/05/2015 14:10 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP
Chi tiết xem tại đây

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông

Những tin mới hơn