Đăng lúc: Thứ hai - 27/07/2015 08:05 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Công bố Quyết định số 0269/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP

Công bố Quyết định số 0269/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Mạnh Tiến thôi giữ chức danh Trưởng phòng Thị trường của Tổng công ty và miễn nhiệm các chức danh trong HĐQT và BKS ở các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty
Chi tiết tại đây

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông

Những tin cũ hơn