Đăng lúc: Thứ sáu - 16/10/2015 16:31 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Công bố Nghị quyết số 0906/2015/NQ-HĐQT ngày 10/10/2015 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP


Nội dung Nghị quyết:
1. Thông qua kết quả SXKD 9 tháng, kế hoạch Quý IV năm 2015
2. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT TCT đối với ông Nguyễn Ngọc Hoà từ ngày 10/10/2015
3. Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT TCT, kết quả như sau:
- Ông Cấn Hồng Lai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT TCT từ ngày 10/10/2015
- Ông Phạm Văn Diệt giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT TCT từ ngày 10/10/2015
4. Bổ nhiệm ông Quách Bá Vương giữ chức vụ Tổng giám đốc TCT từ ngày 10/10/2015
5. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc TCT đối với các ông:
- Ông Đào Việt Tiến - Giám đốc Xí nghiệp Cầu 17 - Chi nhánh TCT
- Ông Vương Đức Thọ - Trưởng phòng Đầu tư - Phát triển TCT
6. Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thực góp của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư hạ tầng FCC cho công ty FECON
7. Một số công việc khác

Chi tiết xem tại đâyNguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn