Đăng lúc: Thứ tư - 14/09/2016 15:13 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính soát xét cho chu kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2016

Chi tiết xem tại đây

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn