Công bố Quyết định số 0269/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP

Công bố Quyết định số 0269/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Mạnh Tiến thôi giữ chức danh Trưởng phòng Thị trường của Tổng công ty và miễn nhiệm các chức danh trong HĐQT và BKS ở các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 12 13 14 15  Trang sau