Đăng lúc: Thứ ba - 19/05/2020 15:26 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

CBTT từ nhiệm thành viên HĐQT

Xem tại đây /uploads/news/QHCD/022020/tu-nhiem-tv-hdqt_01.pdf    và   /uploads/news/QHCD/022020/tu-nhiem-tv-hdqt_02.pdf