Đăng lúc: Thứ hai - 08/01/2018 17:07 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

CBTT giải trình chênh lệch báo cáo tài chính bán niên năm 2017

 
đọc tại đây/uploads/news/2018_01/img_20180105_0004.pdf
Tác giả bài viết: QHCĐ