Đăng lúc: Thứ sáu - 23/08/2019 03:39 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

CBTT Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Tại đây /uploads/news/2019_08/tb-chot-dscd-du-hop_signed.pdf
Tác giả bài viết: QHCĐ