Thống kê Đường dẫn từ site vpdt.cienco1.com theo các tháng của năm 2019
4158
2957
4335
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 11450