Thống kê Đường dẫn từ site vpdt.cienco1.com theo các tháng của năm 2018
3298
2430
3519
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 9247