Thống kê Đường dẫn từ site vpdt.cienco1.com theo các tháng của năm 2018
3298
2430
3824
3409
3931
4331
4785
4732
4421
4948
4797
4190
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 49096