Thống kê Đường dẫn từ site vpdt.cienco1.com theo các tháng của năm 2020
4325
3154
4855
4129
4696
4904
5449
5310
4885
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 41707