Thống kê Đường dẫn từ site vpdt.cienco1.com theo các tháng của năm 2019
4158
2957
4617
3981
4404
4710
5279
5144
4696
5107
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 45053