Thống kê Đường dẫn từ site vk.com theo các tháng của năm 2019
1235
860
172
17
1
154
45
220
198
745
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 3647