Thống kê Đường dẫn từ site vk.com theo các tháng của năm 2018
1234
842
135
10
1
37
205
191
745
1085
1008
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 5493