Thống kê Đường dẫn từ site vk.com theo các tháng của năm 2020
1270
1032
172
20
2
154
424
229
198
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 3501