Thống kê Đường dẫn từ site vk.com theo các tháng của năm 2018
1234
842
135
10
1
37
205
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2464