Thống kê Đường dẫn từ site vk.com theo các tháng của năm 2020
1270
1032
172
20
2
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2496