Thống kê Đường dẫn từ site tadalafil20tab.com theo các tháng của năm 2020
3150
2892
2636
1454
1674
952
597
431
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 13786