Thống kê Đường dẫn từ site tadalafil2.com theo các tháng của năm 2020
3658
4011
2821
2651
4943
4703
3939
3490
2956
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 33172