Thống kê Đường dẫn từ site soska.site theo các tháng của năm 2020
3718
3854
4603
2025
274
988
665
1583
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 17710