Thống kê Đường dẫn từ site search.ask.com theo các tháng của năm 2018
127
115
185
158
135
118
82
139
106
143
119
127
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 1554